Informatie

Tandartsrekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven die wij hanteren worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Op de website van de NZA (https://www.nza.nl/) staan de tarieven in pdf formaat.

Tarieven in PDF-formaat

Na de behandeling zullen wij de rekening op papier of per email geven. Onze voorkeur gaat uit naar pinbetaling na de behandeling. U kan de rekening zelf bij uw zorgverzekering declareren.

Verhinderd bij een afspraak

Wij helpen u en andere patiënten graag. Mocht u verhinderd zijn dan vragen wij u dit minimaal 48 uur van te voren te melden. Bij het niet verschijnen op een afspraak of voor het te laat afzeggen kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Spoedgevallen buiten de openingstijden

Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden kunt u zich wenden tot Tandartspoedpraktijk in het OLVG
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8602.
U kunt ook contact opnemen met Dental365 Spoed Tandarts Amsterdam, gevestigd aan de Piet Heinkade 215 HM 1019 Amsterdam.
Dental365 Amsterdam is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 085-105 1729.

Klachtenafhandeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons weten, uw behandelaar kan dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Voor rechtstreeks contact, kijk op www.knmt.nl/vereniging/klachtenregeling-voor-patienten