Informatie

Tandartsrekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven die wij hanteren worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Standaard tarieven 2024

Na de behandeling zullen wij de rekening op papier of per email geven. Onze voorkeur gaat uit naar pinbetaling na de behandeling. Wij declareren voor kinderen tot 18 jaar rechtstreeks bij uw Nederlandse zorgverzekering. Op alle behandelingen zijn de KNMT-Betalingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link.
Tevens worden de betalingsvoorwaarden op uw verzoek toegezonden.

Verhinderd bij een afspraak

Wij helpen u en andere patiënten graag. Mocht u verhinderd zijn dan vragen wij u dit minimaal 48 uur van te voren te melden. Bij het niet verschijnen op een afspraak of voor het te laat afzeggen kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Spoedgevallen buiten de openingstijden

Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden zijn een aantal waarnemers beschikbaar:

Tandartsspoedpraktijk in het OLVG bereikbaar via telefoonnummer 0900-8602.

Mondzorgpoli Amsterdam te Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam. Mondzorgpoli Amsterdam is 24 uur per dag te bereiken, neemt u echter wel eerst contact op via telefoonnummer 088-263 2727.

Klachtenafhandeling

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Laat het ons weten, uw behandelaar kan dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier gedaan is. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak. Voor rechtstreeks contact, kijk op www.knmt.nl/vereniging/klachtenregeling-voor-patienten

BIG registratie

Yu Lan Micheal - 79056334002
Ward Hendriks - 09065140902

YuLan-30