alex-7ByfI6Fpi90-unsplash

Veilig naar de tandarts

Recent publiceerde het KNMT een artikel over het WHO advies rondom het tandartsbezoek. Wij zijn blij dat we sinds 24 april jl reeds werken volgens de leidraad  van het KNMT. Deze leidraad is een voorbeeld voor tandheelkundige behandelingen in de rest van de de wereld. 

Indien u interesse heeft in meer informatie over de regelgeving in Nederland en het WHO-advies rondom tandartsbezoek wereldwijd, leest u dan dit artikel van de KNMT. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.